Ciència i tecnologia

Converteix la teva escola en un edifici intel·ligent

A qui s'adreça:
Alumnes de cicle superior d'educació primària i ESO.

Descripció:
Es treballa en la construcció de dispositius interactius fent servir plaques de control micro:bit.

Es tracta d’una placa amb moltes possibilitats, ja que incorporen un munt de leds, botons, sensors per detectar moviments com els que porten mòbils o fins i tot una brúixola. La primera part de l'activitat es centrarà en veure les possibilitats de la placa i com programar-la amb un microBlokcs,  un entorn de blocs gràfic i senzill. Es treballa el concepte de sensor-control-actuador que és la base de la robòtica o IOT (Internet de les coses).
A la segona part, es deixa marge per a treballar la creativitat i es construeix una joguina, mascota o invent interactiu. Es posa a disposició dels participants sensors de llum, distància, so i actuadors com ara llums i motors, així com materials de manualitats per completar el projecte. L'element a construir es pot orientar d'acord amb una necessitat o una idea relacionada amb la ciutat de Sabadell o l’entorn urbà.
Les eines de programació utilitzades són lliures i els elements electrònics són de baix cost, per tal d'apropar les tecnologies a tothom.

Objectius:
- Millorar les competències digitals
- Promoure les vocacions cientificotecnològiques
- Treball en equip i compartir coneixement

Competències bàsiques:
- Competència artística i cultural
- Competència del tractament de la informació i competència digital
- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: del 5 al 22 de novembre
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: gratuït

Inscripció:
 
 
Informació:
Citilab
Persona de contacte: José García Yeste
Correu electrònic: edutec@e-citilab.eu
Telèfon: 935 51 06 60
Consultar Web
 
Regidoria d'Innovació i Ciutat
Persona de contacte: Oriol Llevot
Correu electrònic: ollevot@ajsabadell.cat
Telèfon: 93 745 31 92
 
Organització:
Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement (Citilab) i Regidoria d'Innovació i Ciutat
 

 

Imprimeix