CooperaciĆ³ i solidaritat

Compromesos amb les persones refugiades

A qui s'adreça:
Alumnes d'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció:
Activitat de difusió i sensibilització sobre el dret d'asil i la situació de les persones refugiades adreçada als centres que dins el curs escolar 2019/2020 treballin la promoció dels Drets Humans.

Els aspectes que es treballaran són:
- Qui és una persona refugiada.
- Desmuntatge de rumors sobre les persones refugiades.
- Testimoniatge d'una persona refugiada.
- Drets de les persones refugiades.
 
Objectius:
- Donar a conèixer la situació de les persones refugiades a casa nostra, visibilitzar la seva presència, especificitats i drets.  
- Donar a conèixer a través d’un testimoni la situació de conflicte dels seus països d'origen, les seves vivències i experiències com a activistes de la defensa dels Drets Humans, les tasques que desenvolupen des de l'exili.  
- Desmuntar rumors freqüents sobre les persones refugiades i la seva acollida a Europa aportant dades objectives. 

Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència d'autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: d’octubre de 2019 a maig de 2020
Durada: 1 hora i mitja
Nombre d'alumnes per sessió: un grup classe
Lloc de realització: al centre educatiu
Cost: Gratuït
Material de suport a l'activitat: per treballar prèviament la matèria, o una vegada es realitzi l'activitat, es facilitarà un dossier adreçat als professors amb material informatiu, documentació i bibliografia d'interès del país.
Observacions: Només s'admet un màxim de tres inscripcions de grups classe per cada escola. És possible l'adaptació de l'activitat a realitzar, o focalitzar en determinats aspectes segons l'interès de la matèria que es treballa al centre educatiu.
 
Inscripció:                     
 
 
Informació:
Programa de Cooperació Internacional
Persona de contacte: Berta González    
Correu electrònic: bgonzalez@ajsabadell.cat
Telèfon:  937 451 953, ext. 6996 i 6968 
 
Organització:
Àmbit de Feminisme, Benestar Animal i Participació. Cooperació

 

Imprimeix