Aigua

On és l'aigua?

A qui s'adreça:
Alumnes de 2n cicle d’educació infantil.

Descripció:
Activitat que es realitza a l'Aula de l'Aigua d'Aigües Sabadell. En aquesta proposta educativa s’utilitza com a potencialitat la necessitat de canviar el focus d’atenció dels infants durant períodes perllongats de temps, i per això, es divideix en dues parts: part de concentració i part d’expansió.

Objectius:
- Descobrir els diferents llocs on podem trobar aigua: a la naturalesa i a casa.
- Prendre consciència de la necessitat de l’aigua a la vida quotidiana.
- Introduir-se a les propietats físiques i organolèptiques de l’aigua.
- Fomentar algunes bones pràctiques en relació al consum responsable de l’aigua.

Competències bàsiques:
- Capacitat d'aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
- Capacitat d'aprendre a conviure i habitar el món.

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: febrer, març i abril de 2020, als matins.
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: grup classe
Lloc de realització: Aula de l’Aigua (carrer Concepció, 14 de Sabadell).  En cas d’impossibilitat de desplaçament del grup classe a l’Aula de l’Aigua , la Aigües Sabadell desenvoluparà l’activitat en el centre educatiu.
Cost: gratuït
Participació limitada a les línies d'un mateix curs per centre educatiu.  
 
Inscripció:

Durant la primera quinzena de setembre, la Aigües Sabadell contactarà amb els centres per assignar dia i hora de la sessió.

Informació:
Aigües Sabadell
Telèfon: 93 728 34 51
Correu electrònic: comunicacio@cassa.es

Organització:
Aigües Sabadell

Imprimeix