Medi rural

La llana: aprofitament de l'ovella a la Masia de Can Deu

A qui s'adreça:
Alumnes d'educació primària.
 
Descripció:
L'activitat s'inicia amb una presentació sobre la ramaderia centrant-ho en les ovelles i els usos de la llana. Mitjançant un joc de dibuixos s’introdueix: la biologia de les ovelles, els conceptes de la pastura, l’esquilat i els aprofitaments de les ovelles.

Seguidament es fa un recorregut per la granja per conèixer les característiques de les ovelles, veure-les al seu corral, comparar-les amb altres animals i donar-les de menjar.
L’activitat finalitza a l’aula amb una part pràctica, veient la llana en diferents fases d’elaboració: en brut, neta, cardada, filada, tintada i teixida. També es treballa el cardat de la llana, les tècniques de tinció amb tints naturals -remolatxa, pastanaga, julivert i espinacs...- i el teixit.
 
Objectius:
- Descobrir el món de la ramaderia tradicional
- Conèixer les ovelles, un dels animals més importants de la ramaderia tradicional
- Aprendre els procediments per a obtenir i elaborar la llana per al seu ús com a fibra tèxtil
 
Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència d'aprendre a aprendre
- Competència artística i cultural

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: matins del curs escolar, de 10 a 13h
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 2 grups classe, 60 alumnes
Lloc de realització: Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell (masia de Can Deu – C. del Bosc, s/n. Sabadell)
Cost: 168€ per grup classe.
Observacions: tots els centres educatius que són clients del BBVA tindran un descompte del 15%. A les escoles del Pla Educatiu d'Entorn, se'ls aplicarà un descompte fix del 30%.

Inscripció:
 

Informació:
Persona de contacte: Hilari Teixidó
Correu electrònic: visitesen@fundaciosabadell.cat
Telèfon: 93 716 47 81    
Consulta Web

Organització :
Fundació 1859 Caixa Sabadell
 

Imprimeix