Mobilitat

El trenet del parc de Catalunya

A qui s'adreça:
Alumnes de 2n cicle d'educació infantil i cicle inicial d'educació primària.

Descripció:
L'activitat consisteix en un recorregut amb el trenet en miniatura pel Parc Catalunya amb visita comentada en funció de la franja d'edat.

Concretant per edats

Les escoles bressol que sol·licitin fer l'activitat han de tenir en compte que per cada 4 nens/es hi ha d'anar un adult.

Objectius:
- Veure el ferrocarril del parc de Catalunya com un element lúdic que ofereix el parc.
- Aproximar-se al coneixement d'un tren real mitjançant el tren en miniatura.
- Veure una estació de ferrocarril real.
- Fomentar el respecte pels béns comuns.
- Aportar criteris de comparació entre diferents mitjans de transport.

Competències bàsiques:
- Educació infantil: capacitat d'aprendre a conviure i habitar el món i capacitat d'aprendre a descobrir i tenir iniciativa
- Educació primària: competència en el coneixement i la interacció amb el món i competència social i ciutadana

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: d'octubre a novembre i de març a juny: dilluns, dimarts, dijous i divendres. Visites de 10 a 11 del matí. 
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 2 grups classe
Lloc de realització: ferrocarril del parc de Catalunya, c. d'Andreu Nin, s/n. Al costat de la masia de Can Rull. 
Com s'hi arriba: autobús urbà, línies 5 i 7
Cost: 30 € per grup. El pagament s'ha de fer efectiu abans de la visita al compte corrent que us comunicaran.
 
Dossier didàctic    
Com fer el pagament   

Inscripció:

Informació:
Regidoria d'Espai Públic - Servei d'Obres Públiques - Secció Parc Catalunya
Persona de contacte:  Antoni Raya
Telèfon: 93 727 91 66

Organització:
Regidoria d'Espai Públic

Imprimeix