Mobilitat

Visita una estació

A qui s'adreça:
Alumnes de segon cicle d’educació infantil i educació primària.
 
Descripció:
Activitat guiada en la qual es treballa el funcionament d’una estació de Ferrocarrils i el coneixement de les seves instal.lacions. L’objectiu és aprendre i observar l’estació i l’accès al tren d’acord amb criteris de civisme i seguretat per les persones.
 
• Visita a una estació d’FGC propera al centre escolar.
• Importància de la compra i validació de títols de transport.
• Com accedir a l’andana: normes bàsiques de seguretat i interpretació dels elements d’informació i dels senyals.
• Viatge amb tren: seguiment de les normes de convivència i civisme.
 
L’activitat s’organitza en 4 grans eixos: civisme i conducta, civisme i convivència, civisme i seguretat  i civisme i sostenibilitat.
MÉS INFORMACIÓ

Objectius:
- Sensibilitzar envers la importància que té conèixer i respectar les normes de civisme per a una bona convivència.
- Conèixer una forma de transport sostenible.
- Aprendre a fer un bon us del ferrocarril.

Capacitats:
- Capacitat d’aprendre a conviure i habita el món
- Capacitat d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Competència social i ciutadana

Desenvolupament:
Durada: 4 hores en l’opció amb viatge a Rubí i 1 hora  visita guiada a l’estació de Sabadell
Lloc de realització: Una estació de FGC propera al centre educatiu
Cost: 2.20 € per alumne

Fulletó d'activitats 

Inscripció:

Informació:
Responsable: Maribel Santiago
Telèfon: 93 366 45 53
Correu: botigap@fgc.cat
Consulta Web

Organització:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Imprimeix