Eco-educa: Visita escolar al punt blau Can Llong

A qui s' adreça:
Alumnes de d'educació primària i 1r cicle d’ESO.

Descripció:
L'activitat s’estructura en tres blocs: explicació teòrica, recorregut per la deixalleria i activitat lúdidica i didàctica.

Objectius: 
- Crear consciència del problema que representa la generació de residus municipals.
- Promoure la reflexió al voltant dels hàbits de consum més adequats des d’un punt de vista ambiental.
- Proporcionar informació sobre el model de gestió de residus implantat a Sabadell.
- Ensenyar pautes per a la correcta separació domiciliària dels residus.
- Mostrar el funcionament d’una deixalleria municipal.

Competències bàsiques:
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

Desenvolupament:
Dates de realització: d’octubre a juny, els dimarts i els dijous.
Horari de l’activitat:
- Cicle inicial i mitjà d’educació primària: de 9.30 a 10.30 h. (sortida del centre a les 9.00 h)
- Cicle superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO: de 9.30 a 11 h. (sortida del centre a les 9.00 h.)
Durada:
- Cicle d’educació primària inicial i mitjà: 1 hora (inclòs el temps d’esmorzar)
- Cicle d’educació primària superior i 1r cicle d’ESO: 1.30 hores (no inclòs el temps d’esmorzar)
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Punt Blau de Can Llong (Rda. Europa, 310)
Cost: gratuït (visita i transport)
Observacions: un autocar recull a l’alumnat i professorat a l'escola a les 9’00 h. Quan s'acaba la visita els retorna al centre. El/la monitor/a de SMATSA es posa en contacte amb el/la tutor/a del grup uns dies abans del dia programat de visita per confirmar el lloc de recollida exacte, en cas de necessitar autocar. Si l’escola està ubicada a prop del Punt Blau no caldrà fer la reserva de l’autocar.

Inscripció:

Cicle inicial i mitjà d'educació primària


Cicle superior d'educació primària i ESO


Informació:
SMATSA
Persona de contacte: Marina Taltavull
Telèfon: 93 724 72 90
Correu electrònic: info@smatsa.com

Organització:
Serveis Medi Ambient S.A. (SMATSA) i Regidoria d'Espai Públic

Imprimeix