Biblioteques

Animacions lectores a la Biblioteca de La Serra

A qui s'adreça:
Alumnes segon cicle d’educació infantil i educació primària.
 
Descripció:
S’ofereix a les escoles del districte 7 de Sabadell dues animacions lectores a la carta. Cada escola té la possibilitat de triar dues lectures determinades per a dos cursos diferents, i demanar l’animació lectora a la biblioteca. 
Les animacions consten d’una part teòrica, on es parla de l’autor i/o il·lustrador, de l’argument i dels personatges de la història; i una part més dinàmica on es treballen alguns aspectes relacionats amb el llibre, en forma de joc, concurs, activitat creativa, etc. Es requereix un treball previ a l’aula, de l’obra escollida, amb els alumnes. 
La biblioteca també assessorarà a fer la tria de les lectures a petició del centre.
Consulteu la distribució de biblioteques per centre educatiu
Consulteu el Biblioforma't 
 
Objectius:
- Fomentar el gust per la lectura.
- Conèixer la literatura infantil d’una forma dinàmica i lúdica.
- Perdre la por de parlar i expressar-se en públic.
- Aprendre a escoltar i a fer-se escoltar.
- Fomentar el treball en grup. 
- Crear un vincle afectiu infants-biblioteca-llibres.
 
Competències bàsiques:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
- Competència artística i cultural.
- Competència d’autonomia, iniciativa personal.
 
Desenvolupament:
Durada: varia en funció del grup a qui s’adreça l’activitat:
  • Ed. infantil i cicle inicial de primària: 1h aprox.
  • Cicle mitjà i superior de primària: 1h i mitja aprox.
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe i un mínim de dues persones responsables del grup
Dates de realització i horaris: de gener a juny
Lloc de realització: auditori de la Biblioteca de La Serra
Cost: gratuït
Inscripció: limitada a dues peticions per cada centre de primària del districte 7. 
Observacions: per a poder realitzar adequadament l'activitat es demana fer la petició amb 2 mesos d’antelació.
És necessària la col·laboració del professorat per tal de mantenir la bona actitud de l'alumnat a la formació.
Els grups d'educació infantil poden posar el nom de la classe al camp "observacions" del formulari d'inscripció, per poder triar millor el material que se'ls mostrarà.
 
Inscripció:
   
 
Informació:
Biblioteca de La Serra 
Pl. de Cristóbal Ramos, 1 
Tel. 93 726 34 68 
a/e: bibliolaserra@ajsabadell.cat
Responsable: Montse Alonso

Web de les BiMS

Organització:
Bibloteques Municipals de Sabadell. Regidoria de Cultura

 

Imprimeix