Època ibèrica i romana

Tots els camins porten a Roma?

 
A qui s'adreça:
Alumnes del cicle superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO.
 
Descripció:
L’imperi romà és una de les civilitzacions més conegudes en la història de la humanitat. Durant l’imperi es van construir diferents carreteres que permetien connectar les poblacions més importants entre elles, que posteriorment van rebre el nom de via romana.
El taller es centra en conèixer algunes de les rutes que hi havia, a fi de relacionar-les amb les zones geogràfiques (tant en l’àmbit polític actual com el físic) on es trobaven les persones que passaven per allà. Amb l’ús d’un guió, uns mapes muts perquè puguin establir les seves rutes i la informació que poden trobar per Internet, podran treballar i conèixer la geografia mentre busquen i comparteixen informació, sempre des de la idea de cercar vàries fonts fiables. Per tant, es potencia el treball en grup i les competències digitals.
 
Objectius:
- Investigar les diferents vies romanes que existien i l’orografia en la que es trobaven.
- Aplicar coneixements sobre aquestes vies romanes per elaborar petites guies.
- Ús de competències digitals.
- Promoure la resolució de problemes tot treballant en equip.
- Incentivar la cerca d’informació de fonts fiables per Internet.
 
Competències bàsiques:
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
- Tractament de la informació i competència digital
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: durant tot el curs acadèmic en horari a convenir
Durada: 1 hora 30 minuts
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe 
Lloc de realització: Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859, c. d’en Font núm. 25. Sabadell.
Cost: 80 € per grup classe. 
Descompte del 20% a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn.
Dossier activitats
 
Inscripció:
 
Informació:
Espai Cultura
Persona de contacte: Mont Callarisa
Telèfon: 93 725 95 22 (Extensió 2) 
Correu electrònic: visitesec@fundaciosabadell.cat
Organització
Fundació 1859 Caixa Sabadell

 

Imprimeix