Època ibèrica i romana

Viure al món del ibers i romans

A qui s'adreça:

Alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i formació professional

Descripció:
L'activitat inclou tres tallers, del quals se n'ha de triar un, que ens familiaritzen amb la vida a l'època ibèrica i romana a través dels objectes que ens han arribat d'aquestes cultures. Posteriorment cada taller aprofundeix en un aspecte o un altre.

 Cicle mitjà i superior d'educació primària:


Cicle mitjà i superior d'educació primària, ESO, batxillerat i formació professional:


Educació primària, ESO, batxillerat i formació professional:


Objectius:

- Conèixer la forma de vida domèstica en el món romà i iber.

- Identificar els principals objectes i materials que feien servir per viure.

- Conèixer els tipus d'activitats productives a què es dedicaven.

- Assimilar vocabulari històric i arqueològic.

- Despertar interès en el descobriment d'unes societats passades.

- Desenvolupar la creativitat per mitjà de la implicació directa en els tallers.

- Aprendre a respectar el patrimoni arqueològic.

 

Competències bàsiques:
- Competència artística i cultural

- Competència d'aprendre a aprendre

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

 

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: tot el curs, horari a concertar
Durada: 2 hores
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Museu d'Història de Sabadell
Cost: 135 €
Observacions: es pot adaptar l'activitat a altres nivells educatius, prèvia consulta
 
El poblament al territori de Sabadell. De la prehistòria a l’antiguitat tardana. 
Una mirada cap a la Mediterrània: els ibers i els romans. 

 

Inscripció:

   Viure al món dels íbers i dels romans: una casa ibèrica de fang i bruc

   Viure al món dels íbers i dels romans: escriure una carta a un laietà

   Viure al món dels íbers i dels romans: el mosaic de Neptú


Informació:
Museu d'Història de Sabadell
Telèfon: 93 727 85 55
Persona de contacte: Laura Pascual
Correu electrònic: lpascual@ajsabadell.cat
Consulta Web

Organització:
Museu d'Història de Sabadell

Imprimeix