Paleontologia

Fes servir el cap!

A qui s'adreça:
Alumnes d'ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

Descripció:
Taller sobre evolució humana on, utilitzant les matemàtiques i a partir de la utilització de rèpliques dels principals cranis d’homínids, podrem endinsar-nos en un  tema tan interessant com és el de la nostra evolució. Es treballarà amb diferents rèpliques: Hispanopithecus laietanus, Australopithecus afarensis i Australopithecus africanus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis i Homo sapiens.

El taller proposa l’estudi de l’evolució de la capacitat cranial en els homínids i el debat sobre les implicacions evolutives que ha tingut aquesta característica morfològica en el llinatge del grup. Els participants s’aproximaran a aquesta qüestió a partir de la mesura de diferents dades biomètriques de les rèpliques dels cranis que formen part de la col·lecció de l’Institut Català de Paleontologia.

L’activitat combina dinàmiques de treball en petits grups i dinàmiques de treball col·laboratiu en el gran grup, tot simulant la manera de treballar dels investigadors.

Objectius:
- Conèixer l’evolució dels nostres avantpassats.
- Utilitzar estratègies matemàtiques aplicades a temes d’evolució.
- Manipular i observar les diferències i similituds dels cranis més importants.

Competències bàsiques:
- Competència matemàtica
- Competència d’aprendre a aprendre
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: tot el curs escolar
Durada: 1:30 h
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Cost: 85 € per grup, inclou entrada al museu i taller
Observacions: cal que l'alumnat porti calculadora per fer l'activitat

Inscripció:

Informació:
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
c. de l'Escola Industrial, 23
Telèfon: 93 726 17 69
Persona de contacte: Teresa Esquirol
Correu electrònic:reserves@icp.cat
Consultar Web

Organització:
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

 

Imprimeix