Paleontologia

El món dels fòssils

A qui s'adreça:
Alumnes d'educació primària.

Descripció:
A partir de la visita a les sales i al taller de laboratori i el treball amb fòssils a l’aula, es vol introduir l’alumnat en el divers món dels fòssils.

Es comença l’activitat a la sala de la planta baixa, explicant que són els fòssils i que fan els paleontòlegs a les excavacions. A continuació es visita el laboratori de preparació, on s’explica el procés de neteja i restauració dels fòssils. Per últim, s’entra a l’aula i es treballa amb diferents tipus de fòssils (ossos, ous, petjades, copròlits, invertebrats, plantes, etc), de manera que els alumnes tinguin una idea completa de la diversitat dels fòssils i de la feina dels paleontòlegs. 

Objectius:
- Conèixer tots els processos que envolten la troballa i l’estudi d’una resta fòssil.
- Entendre el concepte de temps passat i d'un passat molt llunyà.
- Treballar hàbits de treball en grup, de respecte al patrimoni i de cura del material.

Competències bàsiques:
- Competència d'aprendre a aprendre
- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic
 
Desenvolupament:
Dates de realització i horaris: calendari escolar (de dimarts a divendres)
Durada: 1 hora
Nombre d'alumnes per sessió: 1 grup classe
Lloc de realització: Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Cost: 70 € per grup, inclou entradas al museu i el taller
Material de suport a l'activitat: divers (rèpliques, presentacions power-point, làmines...)

Inscripció:

Informació:
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
c. de l'Escola Industrial, 23
Telèfon: 93 726 17 69
Persona de contacte: Teresa Esquirol
Correu electrònic:reserves@icp.cat
Consultar Web

Organització:
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Imprimeix