El patrimoni al "desQobeRt"

 

 

A qui s'adreça:
Alumnes de 2n cicle d'ESO, batxillerat i  formació professional.

Descripció:
Els centres educatius de la ciutat que s’inscriguin en aquest projecte contribuiran de donar significat a diferents edificis singulars de Sabadell, de diversitat temàtica.

Continua llegint

Exposicions temporals al Museu d'Història

A qui s'adreça:

Alumnes de cicle superior d'educació primària, ESO, batxillerat, formació professional i escoles d'adults.

 

Descripció:

Les exposicions temporals del Museu d’Història es fan sobre temes molts diversos però totes tenen a veure amb la història de la ciutat i el seu territori.

Continua llegint

Museu del Gas: història, societat i patrimoni

A qui s'adreça:
Alumnes de 2n cicle d'educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i formació professional.

Descripció:
Prenent com a exemple l'energia obtinguda del combustible gasós i també de l'electricitat, entrem en el segle XIX, ens passegem pel segle XX i sortim als inicis del XXI.

Continua llegint