o_professional.jpg

Orientació i emprenedoria

Descobreix el teu potencial: portafoli per l'autoconeixement

A qui s'adreça:
Alumnes 2n cicle d’ESO, batxillerat i formació professional.
 
Descripció:
Quan parlem de portafoli ens referim a una eina d'autoconeixement en la qual la persona participa en la construcció d'una identitat pròpia com a professional.

Innova't: vols fer el teu CV més original?

A qui s'adreça:
Alumnes 2n cicle d’ESO, batxillerat i formació professional.
 
Descripció:
Les eines de recerca de feina han anant evolucionant com a conseqüència de l'alta competitivitat del mercat laboral.

Taller grupal del Pla d'empresa

A qui s'adreça:
Alumnes de batxillerat i formació professional.
 
Descripció:
L'activitat comença amb una reunió del grup classe per triar i pactar conjuntament quin tipus de negoci es crearà. Una vegada decidit, es divideix la classe en 3 grups que corresponen als apartats més importants que integren un pla d’empresa: pla de màrqueting, pla operatiu i pla econòmic i financer (la resta d’apartats es farà de manera conjunta). Els grups han d’interaccionar entre ells per tel d’aconseguir un treball coherent i equilibrat entre les diferents columnes del projecte.

Programes de la Garantia Juvenil

A qui s'adreça:
Alumnes 2n cicle d’ESO, batxillerat i formació professional.
 
Descripció:
Sessió informativa on s'explicarà què és el Pla de Garantia Juvenil i es donaran a conèixer els programes i serveis ocupacionals que s'ofereixen des de Vapor Llonch.

INNY Show Up! @ Sabadell

A qui s'adreça:
Alumnes de 2n cicle d'ESO, batxillerat i formació professional.

Descripció:
Activitat d'orientació entre iguals que es realitza al Teatre Municipal La Faràndula, a càrrec de l'Associació Juvenil INNY, amb l'objectiu de promoure l'intercanvi d'experiències entre joves estudiants i fomentar-ne l'esperit emprenedor des d'un altre punt de vista; és a dir, entenent l’esperit emprenedor com la difusió de tota un sèrie d’actituds, aptituds i valors transversalment aplicables a tots els àmbits d’interès dels joves: personal, educatiu i professional.

CD Joves emprenedors

A qui s'adreça:
Alumnes d’ESO.

Descripció:
La finalitat de l’aplicació és oferir una eina informàtica, el CD de Joves emprenedors/es, com a instrument per a la difusió de la cultura emprenedora des d’una perspectiva amena i propera.