Orientació i emprenedoria

Descobreix la indústria tecnològica

A qui s'adreça:
Alumnes d'ESO.
 
Descripció:
Tallers participatius i pràctics orientats a donar a conèixer als joves d'ESO com la industria tecnològica està modificant el processos industrials.
Hi ha dos tallers, Mòdul A i B, segons el nivell educatiu de l'alumnat. El tercer taller, Mòdul C, està adreçat conjuntament a les famílies i alumnes que prèviament realitzin els dos primers mòduls i es concretarà directament amb el professorat del centre i les famílies.
 
Objectius:
- Proporcionar informació i coneixement d’alt valor afegit del sector industrial i les seves vocacions, amb l’objectiu de despertar la inquietud i l'interès de l’alumnat de secundària i les seves famílies.
 
Competències bàsiques:
- Competència d'autonomia i d'iniciativa personal.
- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic.

A L’AULA (mòdul A)
 
A qui s'adreça
Alumnes de primer cicle d'ESO.
 
Descripció:
Taller participatiu amb la interacció de l’alumnat, recolzat amb material audiovisual i activitat pràctica, per reflexionar sobre els canvis tecnològics i l’impacte a la societat i al mercat laboral. Es facilitarà informació sobre els actuals canvis que s’estan produint en la 4a Revolució Industrial, on màquines, persones i Internet estan plenament connectades. Com aquests canvis estan modificant les necessitats de personal qualificat a les empreses i a les indústries, i quins itineraris formatius estan donant resposta. Consta de:
  • Reflexió sobre l’evolució de les tecnologies.
  • Introducció a la 4ª Revolució Industrial.
  • Exposició sobre les noves tecnologies.
  • Activitat pràctica: creació d’una indústria aplicant noves tecnologies.
  • Impacte laboral de la Indústria 4.0
 Opcional: participació d'una empresa del territori que aportarà la seva experiència i mostrarà la seva realitat.
 
Desenvolupament:
Durada: 1h i 30 minuts – 2h.
Preu: gratuït. Reserves limitades.  

OBRIM LES INDÚSTRIES (mòdul B)

A qui s'adreça
Alumnes de segon cicle d'ESO.

Descripció:
Visita a les instal·lacions de l’empresa, garantint les mesures de prevenció de riscos laborals (PRL) i confidencialitat de l’empresa. Serà l’empresa qui expliqui de primera mà l’espai, la maquinària i les professions que intervenen en el procés productiu. Consta de:
 
- Presentació de l’empresa i els seus valors corporatius.
- Explicació sobre les seves innovacions tecnològiques.
- Perfils professionals valorats per l’empresa.
- Visita a les instal·lacions.
 
Desenvolupament:
Durada: 1h (sense comptabilitzar el temps de desplaçament, a compte del centre educatiu).
Preu: gratuït. Reserves limitades.
Observacions: és requisit obligatori que l’alumnat hagi realitzat el taller “Descobreix la indústria tecnològica (mòdul A), a l’aula.

Inscripció:

Informació:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Correu electrònic: ccvoc.activitats@ccvoc.cat
Persona de contacte: Yolanda Ordoñez, ordonezgy@ccvoc.cat
Telèfon: 93 727 35 34
Consulta Web

Organització:
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
 

 

Imprimeix